Obrazac za prijavu: MealPass
Upišite svoje osobne podatke ukoliko planirate koristiti pogodnosti MealPass-a. Time ujedno dajete suglasnost za dostavu istih podataka u tvrtku Veta savjetovanje d.o.o. kako bi vas oni mogli prijaviti u sustav.
Upisom svojih osobnih podataka dajem:

izričitu suglasnost i privolu tvrtki Veta savjetovanje d.o.o., a na temelju važećih zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka:

  • kako se osobni podaci koje sam dobrovoljno stavio/la na raspolaganje tijekom odnosa sa tvrtkom Veta savjetovanje d.o.o. obrađuju isključivo u svrhu registracije i korištenja MealPass aplikacije odnosno izdavanja MealPass kartice
  • moji osobni podaci mogu biti proslijeđeni na obradu i prema povezanim društvima iz grupe MealPass, ugovornih partnera u svrhu isporuke usluga od strane ugovornih partnera, kontrole i izvještavanja o korištenju MealPass aplikacije/kartice, te razmjene osobnih podataka sukladno pozitivnim zakonima iz domene poslovanja

Ovim upisom podataka također potvrđujem:

  • da je Veta savjetovanje d.o.o. voditelj zbirke osobnih podataka
  • da sam upoznat/a s pravom kako u svako doba mogu odustati od ove suglasnosti i daljnje obrade te sam upoznat/a sa posljedicama istog
  • da sam upoznat/a s pravom na ispravak netočnih osobnih podataka
  • da sam upoznat/a da će osobni podaci biti obrisani povlačenjem privole ili pozitivnom zakonskom praksom
  • da osobne podatke tvrtka Veta savjetovanje d.o.o. koristi u svrhu moje nedvojbene identifikacije i zaštite

Upoznat sam kako prigovore i upite za područje osobnih podatka mogu uputiti na e-mail dpo@mealpass.hr, ali isto tako i nadzornom tijelu (AZOP).

Na slijedećim poveznicama su Politika privatnosti i Uvjeti korištenja.

Molimo vas da prihvatite navedene uvjete i date privolu

Potpis